Oferta

 
 
 
 
 
 
 

Krajowy Klaster Kluczowy (KKK) - Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Krajowy Klaster Kluczowy (KKK) - Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
 
 
Dowiedz się więcej
 

Współpraca

Współpraca
 
Gwarantujemy profesjonalizm i rozsądną politykę cenową. Kliknij przycisk i ...
 
Dowiedz się więcej
 

ECO HARPOON Oddział Rejowiec Fabryczny

ECO HARPOON Oddział Rejowiec Fabryczny
 
Poznaj nasz oddział w Rejowcu Fabrycznym. Kliknij przycisk i ...
 
Dowiedz się więcej
 

Formularz "Zlecenie Odbioru Odpadów"

Formularz "Zlecenie Odbioru Odpadów"
 
Kliknij przycisk i pobierz formularz.
 
Dowiedz się więcej
 

Baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory
 
ECO HARPOON - Recycling oferuje przejęcie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. Kliknij przycisk i ...
 
Dowiedz się więcej
 

Elektro odpady

Elektro odpady
 
Zajmujemy się zbiórką, odzyskiem i recyklingiem odpadów elektrycznych i elektronicznych. Poznaj naszą ofertę, kliknij przycisk i ...
 
Dowiedz się więcej
 

Grupa EKO HARPOON

Grupa EKO HARPOON
 
Poznaj inne firmy Grupy EKO HARPOON. Kliknij przycisk i ...
 
Dowiedz się więcej
 

Napisz do nas

 
 
 
 
 
 

Unieszkodliwianie nośników danych oraz dokumentów, posiadamy koncesję MSWiA

W celu pozbawienia możliwości odtworzenia informacji zawartych na nośnikach danych ( dyskach twardych, taśmach ze streamerów, płytach DVD/CD ) oraz dokumentach należy bezwzględnie przestrzegać następujących procedur począwszy od zabezpieczenia nośników u ich właściciela, poprzez transport do miejsca niszczenia i utylizacji.
 
Odbiór nośników/dokumentów:
Po nośniki/dokumenty przedstawiciel naszej firmy udaje się pod wskazany w zleceniu adres, gdzie w obecności przedstawiciela Zleceniodawcy przeznaczone do zniszczenia nośniki/dokumenty pakowane są do hermetycznych metalowych lub plastikowych skrzyń. Skrzynia są zamykane i plombowane w obecności przedstawiciela Zleceniodawcy, który wręcza przyjmującemu wykaz numerowy (twarde dyski) i ilościowy przekazanych nośników/dokumentów. Pracownik naszej firmy kwituje odebranie nośników/dokumentów.
 
Transport nośników:
Nośniki/dokumenty transportowane są pojazdami o DMC do 3,5 t. typu „ furgon” w zamkniętych i oplombowanych skrzyniach. Dopuszcza się możliwość wspólnego transportu innych odpadów pod warunkiem, że będą one umieszczone na ofoliowanych paletach. W przypadku postoju pojazdu dłuższego niż 60 min może on odbywać się tylko i wyłącznie na parkingach strzeżonych. Po przybyciu do miejsca zniszczenia nośników/dokumentów kierowca przekazuje je protokolarnie kierownikowi Działu Produkcji, który sprawdza nienaruszalność plomb. Skrzynie z nośnikami/dokumentami umieszczane są w pomieszczeniach z ograniczonym dostępem tzn. takim, do którego mają tylko i wyłącznie dostęp osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg procesu niszczenie nośników/dokumentów.
 
Technologia niszczenia nośników.
Przetwarzanie informacji zawartych w nośnikach danych odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 11, poz. 95 z późniejszymi zmianami). Nośniki poddane są mechanicznej destrukcji. W celu dokonania uszkodzenia logicznego (struktury i programów) oraz fizycznego (uszkodzenie talerzy, głowicy, napędu oraz hermetycznej obudowy) stosuje się wiercenie talerza w pięciu miejscach wiertłem o średnicy przynajmniej 8 mm, oraz miażdżenie obudowy 5-kilogramowym młotem. Zniszczone dyski twarde gromadzone są w pojemnikach, po czym jako odpad w kodzie 16 02 16 (elementy usunięte ze zużytych urządzeń) przekazywane są do działu zajmującego się elektrorecyklingiem.

Technologia niszczenia dokumentów.
Dokumenty niszczone są w procesie cięcia i prasowania z zachowaniem wymogów normy DIN 32757 z zastosowaniem urządzenia UDUL7 . Proces niszczenia może być rejestrowany na video. Wszystkie informacje i dokumenty zostaną zniszczone zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r Nr 133, poz. 883).

Technologia niszczenia kart SIM i telefonów komórkowych.
Karty SIM niszczone są w procesie cięcia i prasowania z zachowaniem wymogów normy DIN 32757. Zastosowana technologia jest taka sama jak w przypadku niszczenia dokumentów. Proces utylizacji telefonów komórkowych polega na: odłączeniu baterii, zmieleniu aparatu w młynie, posortowaniu odpadów na urządzeniu GENIUS.

Potwierdzenie zniszczenia nośników/dokumentów.
Po wykonaniu zlecenia utylizacji nośników danych/dokumentów wystawiamy Certyfikat Zniszczenia, do którego możemy dołączyć załącznik zawierający wykaz numerowy zniszczonych dysków twardych lub w przypadku dokumentów kopię filmu rejestrującego proces niszczenia. Wydawane certyfikaty to druki ścisłego zarachowania posiadające swój niepowtarzalny numer ewidencyjny. Kopie wydanych certyfikatów przechowywane są w naszym archiwum przez okres 2 lat.
 
Niszczymy:
  • Dokumenty
  • Elektroniczne nośniki danych (dyski twarde, płyty CD, DVD itp.)
  • Produkty nie spełniające wymagań
  • Produkty nie dopuszczone do użytku w kraju (papierosy, odzież, elektronika itp.)
  • Nowe, wadliwe produkty nie spełniające norm
  • Produkty pełnowartościowe w celu pozbawienia ich wartości handlowej (np. pochodzące z przemytu)
 
Oferta cenowa wraz z opisem metod niszczenia towarów: pdf_download
 
 
 
 
wykonanie eball ECO HARPOON - Recycling Sp. z o.o.
Cząstków Mazowiecki 128, 05-152 Czosnów
NIP 527-27-45-389

© 2019 EKO HARPOON
Polityka Prywatnosci
Niniejsza strona nie uzywa plikow cookie.